Bemvindo, Welcome, Welkom!

Follow Menno and Danielle van der Gaag’s journey to a new earth-friendly way-of-living in Central Portugal. In our blog we will keep you informed on the proceedings setting up our project. Stay safe and positive!

Volg Menno en Danielle van der Gaag op hun reis naar een nieuw bestaan met een kleinere ecologische voetafdruk in Centraal Portugal . In onze blog houden we jullie op de hoogte over de voortgang van ons project. Pas goed op jullie zelf en blijf positief!